การจองและชำระเงิน


ช่องทางชำระเงิน
1.ชำระที่บริษัทฯ เป็นเงินสด
2.ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีที่ระบุนี้เท่านั้น
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ย่อยประดิษฐ์มนูธรรม
ชื่อบัญชี นายสุรเดช  น้อยจันทร์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 613-2-20423-1
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้ โลตัสวังหิน
ชื่อบัญชี นายสุรเดช  น้อยจันทร์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 402-793489-4
 
ธนาคารกรุงไทย สาขา รามคำแหง 65 (อาคารเอฟบีที)
ชื่อบัญชี นายสุรเดช  น้อยจันทร์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 569-0-27102-0
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ย่อยมหาดไทย
ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เกท เซอร์วิส จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 207-234899-9
 

กรุณาชำระเงินตามวันที่ระบุในเอกสาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-In Slip ) ระบุชื่อนามสกุล / เบอร์โทร / โปรแกรมที่จองและวันที่เดินทาง ส่งมายัง Fax 02-946-1917 หรือ Email : Sales01.wgttour@gmail.com หรือ Id Line : tumkung_wgstour168
จะถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งก่อนการชำระเงิน)

**หากท่านไม่ชำระเงินตาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดที่นั่งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** การโอนเงินใดๆ ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมเอง ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมจากบริษัทฯ ได้
 
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.