XJ155_TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ซากุระดอกเบ้อเร้อ MAR-APR'20

XJ155_TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ซากุระดอกเบ้อเร้อ MAR-APR'20
ราคา: 19,888 บาท
รหัสทัวร์: TTN-XJ155-NAR-APR 20
กำหนดเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 19,888.-

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

XJ155_TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ซากุระดอกเบ้อเร้อ MAR-APR'20 
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ
  • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
  • ฟรี แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
  • ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ
  •  ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
  • ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด