XJ168_TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI NIKKO 6D4N ซุปตาร์ ซากุระ บิ๊กไซส์ MAR-APR'

XJ168_TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI NIKKO 6D4N ซุปตาร์ ซากุระ บิ๊กไซส์ MAR-APR'
ราคา: 29,888 บาท
รหัสทัวร์: TTN-XJ168-MAR-APR 20
กำหนดเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 29,888.-

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

XJ168_TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI NIKKO 6D4N ซุปตาร์ ซากุระ บิ๊กไซส์ 
 • ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบ อาชิ
 • ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมูบ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก
 • ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
 • สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
 • อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน
 • ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ
 • ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
 • เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
 • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาซาโอะ ชม ปิศาจหิมะ จูเฮียว
 • ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด