XJ178_FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ (เหมาลำ 3) MAR-APR'20

XJ178_FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ (เหมาลำ 3) MAR-APR'20
ราคา: 25,888 บาท
รหัสทัวร์: TTN-XJ178-MAR-APR'20
กำหนดเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 25,888.-

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

XJ178_FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ (เหมาลำ 3) MAR-APR'20 
 • ไฮไลท์!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ
 • ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
 • สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และเสริมดวงความรัก ณ ศาลเจ้าฟูระตะ
 • เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
 • ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
 • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
 • ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ
 • ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด
 • น้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด