PREMIUM GEORGIA 8 DAYS

PREMIUM GEORGIA 8 DAYS
ราคา: 57,900 บาท
รหัสทัวร์: PRD-GEO002-APR-AUG20
กำหนดเดินทาง เมษายน - สิงหาคม 2563
ราคาเริ่มต้น  57,900.-

สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)

PREMIUM GEORGIA 8 DAYS ตามรอย vj ja journey
  • บินโดยสายการบิน Turkish Airlines พัก รร 4 ดาว กินดี เที่ยวสบาย ...ฟิน
  • เมืองบาตูมี  ชมย่านจตุรัสปิอาซซ่า  เเวะถ่ายภาพกับรูปปั้นอาลี เเละนีโน่  ล่องเรือทะเลดำ 
  • เมืองคู่ไทซี  เข้าชมโบสถ์เบกราติ อารามเกลาติ  ช็อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Central Market 
  • เมืองโกรี  เข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาริน บิดาเเห่งสหภาพโซเวียต 
  • เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ เข้าชมเมืองถ้ำเก่าเเก่ของจอร์เจีย 
  • เมืองคาสเบกี ขึ้นรถ 4WD เข้าสู่หุบเขาคอเคซัส เข้าชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ซึ่งเป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจอร์เจีย 
  • เมืองกูดาอูรี่ เข้าชมป้อมอนานูรี่ อนุสาวรีย์ The Chronicle of Georgia 
  • เมืองมิทสเคต้า เข้าชมวิหารจวารี หรืออารมเเห่งกางเกน  วิหารสเวติสโคเวลี  
  • กรุงทบิลิซี เช้ามชมเขตเมืองเก่า ชมโรงอาบน้ำเเร่กำมะถัน ลักษณะโรงอาบน้ำคล้ายๆกับออนเซน ของชาวญี่ปุ่น ผสมผสานกับการอาบน้ำเเบบตุรกี  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ชมวิวเมืองทบิลิซี ได้อย่างชัดเจน ชมโบสถ์ตรีนิตี้ โบสถ์เมเตห์คี
  •  **พิเศษ ดินนอร์สุดหรู ณ ภัตตาคาร Funicular ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาในกรุงทบิลิซี่ **