XWT41_Taiwan Taroko 5D3N_ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน

XWT41_Taiwan Taroko 5D3N_ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสทัวร์: ITC-XW-T41-JAN-MAR20
กำหนดเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 15,900.-

สายการบิน : NOK SCOOT (XW)

XW-T41:Taiwan Taroko
ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน
 • สัมผัสธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ      
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก วัดหลงซาน
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต 
 • ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 
 • เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
 • พักโรงแรม:ไทเป 2คืน+โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน